Certifikat

Du får ett certifikat utfärdat på att destruktionen genomförts på den nivå som ni valt. Certifikatet skickas till er så fort disken är destruerad och garanterar er en produkt som inte kan återkomma i kretsloppet varken i naturen eller inom IT-branschen.

Nivå 1

Vi hämtar, du lämnar eller skickar in diskarna till oss och vi låter krossa diskarna som blir obrukbara för framtida lagring.

Denna typ av destruktion ger en extremt säker och effektiv lösning.
All elektronikskrot återvinns sedan miljövänligt.

Nivå 2

I särskilda fall finns krav på att vi först skriver över diskarna med slumpad data innan vi destruerar dem.
Då väljer du nivå 2.

 

Priser för destruktion av hårddiskar

Nivå 1

1-5 diskar 895 SEK/st 
 6-25 diskar795 SEK/st
 26-100 diskar695 SEK/st
 >100 diskar650 SEK/st

Nivå 2

1-5 diskar 1695 SEK/st
 6-25 diskar1650 SEK/st
 26-100 diskar1595 SEK/st
 >100 diskar1550 SEK/st

Samtliga priser exkl. moms för företag.

Samtliga priser är inkl. moms för privatpersoner och ideella föreningar.

PDF Print E-mail

Destruktion och återvinning av media är en eftersatt sida av många IT-företag, myndigheter och bland privatpersoner. Vet du att genom att formatera eller läsa över informationen på hårddiskar så försvinner inte informationen utan görs bara tillfälligt oläsbar för datorn.

Extender Labs tillhandahåller en säker hantering av hårddiskar och andra media som skall destueras. Destruktion sker i flera nivåer där du själv väljer hur viktigt det är att informationen förstörs på mediat.

Precis som våra övriga tjänster så hämtar vi, tar emot alternativt skickar du dina diskar till oss.