Akut service

Upphämtning samma dag oavsett var du befinner dig i Norden kan ordnas.

Vi säkerställer att återvinningsprocessen fortgår både över nätter och helger.
Varje process är unik så kontakta oss för mer information.

Standardservice

Standardnivå för dataåterställing

Standardnivå för dataåterställing tar 12-48 timmar för bedömning och återskapandeprocessen kan variera mellan 2-7 arbetsdagar, beroende på svårighetsgrad.

Informationen återlevereras i de flesta fall för nedladdning på vår FTP eller på en portabel USB-disk.

Prioriterad servicenivå

Extender Labs erbjuder en påskyndad tidsplan för akuta situationer. Genom att välja prioriterade tjänster, flyttas ditt jobb till en processägare som uteslutande arbetar med att lösa detta prioriterade arbete.

Vi förstår att varje fall är unikt och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att få er på rätt spår igen och med den funktion där du slutade innan det kritiska felet inträffade.

PDF Print E-mail

Samtidigt som vi strävar efter att återskapa alla kunders förlorade data kan skadan ibland vara alltför svår och informationen ohjälpligt förlorad.

Vi återställer data från både stationära arbetsstationer, bärbara datorer och servrar oberoende operativsystem. Målsättningen är att både företag och privatpersoner skall kunna få en snabb service med en personlig och proffesionell kontakt med oss.

Våra tjänster

Alla orsaker till förlust av data - från enkla till de mest komplexa katastrofala situationer

Oavsett hur din data förlust inträffade  - naturkatastrofer, strömavbrott, mekaniska fel, virus, eller den mänskliga faktorn kan Extender Labs hjälpa dig.

Alla typer av märken och modeller - Hårdvarans ursprung och modell har ingen betydelse hos oss.

Alla typer av operativssystem - Windows, Linux, Mac o.s.v. har ingen betydelse

Varje generation enheter - från gamla till nya, vi arbetar med dem alla

Vad gör jag när jag inser att något gått fel?

Stäng omedelbart av datorn.

Försök inte installera eller återinstallera någon programvara

Starta inte om datorn

Plocka inte isär, skaka eller försöka att rengöra en misstänkt skadad hårddisk - felaktig hantering kan orsaka ytterligare skador

Använd inte filåtervinning eller andra programvaror för att enkelt försöka reparera en skadad enhet

Försök inte torka enheten om den har drabbats av vattenskada

Försök inte att använda synbart skadad utrustning på något sätt

Ring eller maila Extender Labs så tar vi hand om disken och ger dig en möjlighet att få tillbaka den förlorade informationen.

 

Vad gör jag nu?

1.  Börja med att ringa
0707-520440 eller maila oss på recovery@extender.se

Vi återkommer skyndsamt och kommer att berätta om de alternativ du har och ge dig en uppskattning på kostnaden för arbetet. Du kan också tala med en tekniker som kan svara på de mer specifika tekniska frågor du har.

En arbetsorder kommer att genereras och du kommer att mailas alla nödvändiga uppgifter för vi skall kunna starta processen.

Vi hämtar, du lämnar eller skickar in enheten i fråga.

2.  Utvärdering / Undersökning - Vi har fått mediat till oss och nu utvärderas det för att fastställa problemen.

Vi undersöker din enhet och resultatet ligger till grund för det kommande räddningsarbetet.

3.  Återskapande - Återskapandeprocessen börjar i vårt labb.

4.  Återlämnande av data - Slutligt återskapande och överlämnade av material  är det sista steget. Det är vid denna tidpunkt som vi bestämmer hur informationen skall återlämnas och på vilket media.