3 - Återlämnande av data

- Slutligt återskapande och överlämnade av material är det sista steget.

Det är vid denna tidpunkt som vi bestämmer hur informationen skall återlämnas och på vilket media, debiteringsförfaranden och uppföljning för att säkerställa en säker återföring av den återvunna informationen.

1 - Börja med att ringa

- 08-410 66 510 eller maila oss på recovery@extender.se

Vi återkommer skyndsamt och kommer att ge dig råd om dina alternativ och ger dig en uppskattning på kostanden för jobbet. Du kan också tala med en teknisk operatör som kan svara på mer specifika tekniska frågor du har.

En arbetsorder kommer att genereras och du kommer att mailas alla nödvändiga uppgifter för vi skall kunna starta utvärderingen efter att du valt leveranssätt.

Vi hämtar, du lämnar eller skickar in.

2 - Utvärdering och återskapande

- Mediat har mottagits och utvärderas för att fastställa kvantitet och kvalitet på de uppgifter som skall återskapas.
 
Vanlig utvärdering sker utan kostnad för dig och ligger till grund för det kommande arbetet.

- Efter utvärdering har slutförts och återskapandeprocessen börjar i vårt lab.

Välj själv hur du lämnar över dina data PDF Print E-mail

 

Du har möjlighet att lämna diskar hos oss direkt men inte utan att först boka besök via telefon på 0707520440

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot oanmälda enheter.Vi hämtar dina hårddiskar, USB-minnen eller minneskort till kameran hos dig. Hemma eller på jobbet.
Ring oss så bokar vi tid och plats.

Telefonnummer: 0707-520440